Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno.
Vpis v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu FEBRUARJU.
Prehod iz vrtca v šolo je velika sprememba za vsako družino.
Želimo si, da bodoči Ludviki svojo šolo spoznajo že pred vpisom in tako lažje prebrodijo začetne zadrege ob spremembi okolja.
Zato šolske novince in njihove starše vabimo na popoldanske delavnice.