Svetovalna služba

Temeljna dejavnost svetovalne službe je pomoč i n svetovanje učencem, staršem in strokovnim delavcem pri razvojnih, učnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih vprašanjih. Svetovalna služba sodeluje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi roditeljskih sestankov, preventivnih dejavnosti, koordinira in vodi delo z nadarjenimi učenci, vodi poklicno orientacijo in vpis v srednje šole, dejavnosti načrtovane pri sprejemu šolskih novincev, koordinira pomoč pri učenju, pomaga pri subvencioniranju in drugih možnosti pomoči staršem.

Šolski svetovalni delavki
telefon
Pogovorna ura (dopoldan)
MAJA MERNIK
(pedagoginja)
02 42-12-808
PON (9.10-9.55)
MAJA TOŠ
(defektologinja)
02 42-12-801
PON (9.10-9.55)
                                                         Ali drugače po predhodnem dogovoru s starši.
Popoldan:
Praviloma vsak prvi delovni četrtek v mesecu (skladno s šolskim koledarjem) od 17. do 18. ure.
Prilagodi izgled strani
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange