Pogosta vprašanja

 1. PARKIRANJE PRED GASILSKIM DOMOM

Prostor pred gasilskim domom je intervencijska pot namenjena izvozu gasilskih vozil v primeru požara ali naravne nesreče. Ker vzgajamo z zgledom, tam ne ustavljamo in ne puščamo avtomobilov. Tudi ob robu vozišča je ustavljanje in odlaganje otrok prepovedno, saj v tem primeru ne morejo varno nadaljevati poti v šolo. Otroke odložimo na šolskem dvorišču, saj je ta pot najvarnejša.

 1. S KOLESOM V ŠOLO

Učenci prihajajo v šolo peš ali z lokalnim avtobusom. Šola nima urejenih kolesarskih poti in ne kolesarnice, zato Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policijska postaja odsvetujeta vožnjo v šolo s kolesom. Ker ni varnih poti za vožnjo v šolo s kolesom in ne urejene kolesarnice, vožnja s kolesom v šolo brez posebnega dovoljenja šole ni dovoljena. Če starši presodijo, da je otrok dovolj zrel za samostojno vožnjo s kolesom v šolo in ima opravljen kolesarski izpit, starši zaprosijo za dovoljenje pri ravnatelju. Tudi starši mlajših učencev, ki učence spremljajo v šolo s kolesom, zaradi varnosti vseh udeležencev obvestijo vodstvo šole o takšnem načinu prihoda v šolo.

 1. PITJE VODE – PLASTENKE IN PLASTIČNI KOZARCI ZA VODO

Pitje je potrebno, da se boljše počutimo in da preprečimo dehidracijo. Voda v Mariboru je pitna in kvalitetna. Na šoli vodo tudi redno pregledujejo. Na šoli je dovolj pitnikov. Učenci naj pijejo pred odhodom v šolo, napitek je pri malici, učiteljice pa učence opozarjajo, da naj gredo pit sploh pred in po dejavnostih. Učenci tekočino konzumirajo tudi na druge načine (juha, sadje, napitki). V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju učiteljice »vadijo«, kako se pije in jih učijo piti »iz roke«. Najprej se naučijo, kako pravilno umiti roke. Če komu ne gre, imajo učiteljice v nekaterih oddelkih tudi plastične kozarce, a je bolje, če se to naučijo.  Skrbimo za okolje, zato tudi pretirane uporabe plastike ne spodbujamo. Prinašanje hrane in pijače v šolo je prepovedano, zato učenci tudi vode v bidonih ne morejo prinašati. Šola ne more zagotavljati kontrole nad naslednjimi področji:

 • da je v bidonih res voda,
 • kdaj je bila nalita,
 • zagotavljati higiene po določilih HACAP-a,
 • da ne bo kdo česa dolil, dodal, onesnažil,
 • čigavi so bidoni,
 • kje bodo shranjeni ipd.

Želimo si, da se učenci naučijo skrbeti zase in za svoje zdravje.

 1. IZGUBLJENE STVARI

Izgubljene stvari se nalagajo na obešalnikih in razstavijo na mesečnih pogovornih urah (prvi četrtek). Če ugotovimo, da gre za stvari večje vrednosti, jih pospravimo. Gospa vera Kožuh in gospe čistilke Vam bodo pomagale pri iskanju izgubljenih stvari.  Vsako leto zberemo vsaj dve veliki vreči (200 l) oblačil.

 1. IZJEMNE ODSOTNOSTI (dopust, počitnice)

V šolskem letu lahko učenec izostane od pouka do 5 dni, ne da bi bilo za to potrebno posebej navesti razloge za odsotnost. Starši morajo razrednika o otrokovi načrtovani odsotnosti od pouka le vnaprej, najkasneje pa 3 dni pred načrtovano odsotnostjo, obvestiti. Krajše izjemne odsotnosti (do 3 dni) lahko dovoli razrednik, daljše odsotnosti od pouka pa ravnatelj oziroma pomočnica ravnatelja.

Priporočamo, da zadnje tri tedne pouka v šolskem letu te možnosti ne izkoriščate (zaradi mirnega zaključevanja ocen in zaključka šolskega leta), prav tako ne neposredno pred ali po počitnicah.

 1. ODHOD OD POUKA

Učenec samovoljno ne sme zapustiti šole. Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja oz. drugega strokovnega delavca), ki presodi in dovoli, da se o odsotnosti obvesti starše učenca. Učenec lahko zapusti pouk oz. skupino na organiziranih dnevih dejavnosti le s predhodnim pisnim opravičilom staršev.

Prilagodi izgled strani
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange