• VIZIJA
S strokovnim in ustvarjalnim učnim procesom spodbujamo odgovornost učencev, staršev in delavcev šole.
  • POSLANSTVO
Pripravljamo otrokovo znanje za odgovorno, kreativno in uspešno življenje.
  • VREDNOTE
Znanje, odgovornost, spoštovanje, ustvarjalnost in doslednost.