22. septembra 2016 smo Ludviki na podelitvi v  OŠ Petrovče že tretjič zaporedoma prejeli naziv »kulturna šola«.

Kultura Ludvikov ima več desetletno tradicijo … Prejeto prelepo priznanje je rezultat dela mentorjev z učenci naše šole, ki so kulturno dejavni na mnogih področjih: Ludvik poroča,  pevski zbori, folklorna dejavnost, gledališka dejavnost, razstavna dejavnost, glasbene skupine, literarne dejavnosti, likovne dejavnosti,  raziskovalne dejavnosti na mnogih področjih, turizem, športne dejavnosti … Zelo veliko je obšolskih dejavnosti, ki s kulturno noto prežemajo življenje in delo vseh učencev in delavcev šole. Seveda nas ob njih izdatno podpirajo tudi starši in drugi  prijatelji  Ludvika.

Vnovičnega priznanja smo seveda zelo veseli in bomo naziv »kulturna šola« lahko uporabljali v obdobju od 2016 do 2021.

Priznanje

Koordinatorica kulturniške dejavnosti: Sonja Antolič