Otroški pevski zbor 1

RAZREDI: OD 1. DO 2.

OPIS: razvijanje in poglabljanje glasbenega posluha (melodični, ritmični in harmonski). Poustvarjanje glasbenih del najrazličnejših stilov in žanrov. Usvajanje ustreznih tehnik dihanja, govorjenja, petja, razvijanje samozavesti in tehnik nastopanja.

Razvijanje sposobnosti skupinskega dela in odgovornosti.

Zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc

Prilagodi izgled strani
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange