Slider

Dodal/aAdministrator

OBVESTILO

 
 
Učenci 8. razredov imajo v petek, 17. 9. 2021, interdisciplinarni naravoslovni dan. Pisna obvestila so učenci že prejeli. Učenci potrebujejo pisala in zvezek za biologijo.
Naravoslovni dan bo v celoti potekal v šoli, s pričetkom ob 8.20 in zaključkom ob 13.30.
 
Organizatorici: Maja Mernik in Brigita Godec Kopčič
Dodal/aAdministrator

O B V E S T I L O šolske vozovnice

Spoštovani starši,

 

obvestili ste nas, da imajo učenci težave pri uporabi prostih šolskih vozovnic pri vstopu na mestni avtobus. Obveščamo vas, da smo seznam že poslali in ga vsak dan dopolnjujemo.

 

Ravnateljica:
Lidija Todorović

 

 

 

Posredujemo odgovor Marproma.

 

Spoštovani,

kdaj bodo vozovnice aktivirane ni odvisno od nas, ker nam na daljavo vozovnice podaljšuje podjetje, čigar program uporabljamo.

Naši vozniki so dobili obvestilo, tako kot vsako leto, da uporabnike letnih šolskih vozovnic spuščajo na avtobus, do konca septembra 2021.

Lep pozdrav,

 

komerciala

 

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.

Mlinska ulica 1

2000 Maribor- SI

 

Tel. +386 (0)59 180 485

 

Dodal/aAdministrator

1. šolski dan

Dragi Ludviki,

šolske počitnice se končujejo in čas je, da se ponovno srečamo. Upamo, da ste med počitnicami uživali in si nabrali novih moči za prihajajoče šolsko leto. Tudi letos nas bodo spremljale številne omejitve in priporočila v zvezi s premagovanjem in obvladovanjem okužb s COVID 19. Vsi skupaj se bomo potrudili, da bo šolsko leto teklo v šoli in da bomo s skrbjo za svoje zdravje skrbeli tudi za druge. Pri vstopanju v šolo naj se učenci razporedijo po navodilih dežurnih učiteljev. Obvestilo glede pogojev ob vstopu v šolo za obiskovalce je na šolski spletni strani.

Pouk se letos prične v sredo, 1. septembra 2021. Učenci od 2. do 9. razreda bodo z dejavnostmi pričeli ob 8.20.   V šolo pridejo največ 10 minut pred začetkom.  Dejavnosti bodo trajale do 12.30.

Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo za prijavljene učence organizirano od četrtka, 2. 9. 2021, dalje. V sredo, 1. 9. 2021, bo organizirano dežurstvo v podaljšanem bivanju za učence, ki to potrebujejo. Napišite razredničarki na listek obvestilo, do kdaj bo otrok v šoli.

Malica in kosilo za prijavljene učence bosta po ustaljenem redu v času načrtovanih dejavnosti.

Obvestilo glede šolskih vozovnic je na šolski spletni strani.

 1. razred

Z učenci 1. razreda se bomo zaradi zagotavljanja varnosti srečali:

1.a ob 9.30 in

1.b ob 10.30

Starše prosimo, da parkirajo na parkirišču in pridejo proti vhodu 3. Sprejem bo trajal največ 40 minut. Prosimo, glejte še vabilo za sprejem prvošolcev.

 1. razred

Učenci 2. razreda prinesejo s seboj copate in šolske torbe, v kateri naj bo samo peresnica, da bodo domov odnesli delovne zvezke in učbenike, ki jih bodo dobili v šoli. Z dejavnostmi bomo zaključili po kosilu, predvidoma ob 12. uri. Od četrtka dalje prinašajo šolske potrebščine po urniku.

 1. razred

Učenci v šolo prvi dan prinesejo peresnico, barvice, beležko, mapo in copate. Priporočljivo je, da imajo vse to v torbi, v kateri bodo domov odnesli paket delovnih zvezkov. Z dejavnostmi bomo končali najkasneje do 12.45.

 1. razred

Učenci 4. razreda naj s seboj prinesejo copate, beležko, peresnico, barvice ter mapo za urnik in razna obvestila. Z dejavnostmi bomo končali najkasneje do 12.45.

od 5. do 9. razreda

Učenci od 5. do 9. razreda prvi šolski dan lahko vstopijo v šolo obuti in ne potrebujejo copat. Učenci od 5. do 9. razreda počakajo razrednike pred vhodom v zaklonišče, da bodo skupaj vstopili in odšli v matične učilnice. Učenci naj s seboj prinesejo manjši nahrbtnik s peresnico in beležko. Z dejavnostmi bomo končali do 12.45.

Pomembno:

Zaradi spremenjenega prometnega režima skrbno upoštevajte oznake in navodila dežurnih na šolskem dvorišču.

Vsem želim uspešen začetek šolskega leta.

Ravnateljica: Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Obvestilo za prvošolce

Draga prvošolka, dragi prvošolec!

Počitnice se iztekajo in tudi zate se bodo kmalu odprla šolska vrata.

Vabimo te, da se nam skupaj s starši pridružiš na svečani prireditvi

 v sredo, 1. 9. 2021,

 za 1. a ob 9.30

 in

 za 1. b ob 10.30

 v veliki telovadnici naše šole (VHOD 3).

 

S seboj prinesi veliko dobre volje in počitniških vtisov. Šolske torbice ta dan še ne potrebuješ.

Prosimo, naj starši parkirajo na dvorišču (vhod iz Ulice Pohorskega odreda).

Veselimo se srečanja z vami.

                                                Učiteljice in ravnateljica Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Obveznost PCT za obiskovalce

Spoštovani,

na podlagi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ul. RS, 132/2021), ki je pričel veljati dne 23. 8. 2021, in Okrožnice MIZŠ z dne 20. 8. 2021 morajo vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah in domovih za učence, za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj »PCT«), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Prav tako morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 letizjema so starši ali druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole.  Izpolnjevanje pogoja preverja ravnatelj oziroma druga pooblaščena oseba zavoda.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG).

 

Prosim vse, ki vstopajo v šolo, da upoštevajo določila odloka.

Hvala.

 

Ravnateljica: Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Obveznost nošenja mask v javnem zavodu

S podaljšanjem veljavnosti odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ostaja v veljavi tudi obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Izjeme za področje predšolske vzgoje in osnovne šole so:

 • predšolski otroci v vrtcu,
 • vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki(pri opravljanju neposrednega dela z otroki),
 • učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnemu oddelku,
 • govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učenci pri pouku športa in športne vzgoje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask Iahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali da komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Prosimo, vse, ki prihajajo v javni zavod, da upoštevajo vsa navedena določila iz tega obvestila.

                                                                                     Ravnateljica: Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Okrožnica samotestiranje

Spoštovani starši, v prilogi je okrožnica MIZŠ za samotestiranje učence od 7. do 9. razreda.

Okrožnica samotestiranje 27 08 2021

Lidija Todorović

ravnateljica

Dodal/aLidija Todorović

Počitnice

Dragi Ludviki,
leto je minilo, kot bi pihnil. Čeprav smo se, vsak po svoje in vsi skupaj, kar naprej borili z epidemijo in z njo povezanimi ukrepi, prekinitvami šolanja in različnimi kombinacijami pouka, smo šolsko leto uspešno pripeljali do konca. Čestitam vam za opravljeno delo. Čestitam pa tudi učiteljem in staršem, ki so letos naredili še več kot sicer. Poglejte, kako daleč smo prišli. Bodite radovedni, bodite pogumni, bodite prijazni do sebe in drugih, naredite korake, ki si jih želite. Vse drugo bo prišlo samo od sebe. Želim vam lepe počitnice z upanjem, da nam bo novo šolsko leto bolj naklonjeno kot nam je bilo letošnje. Vidimo se jeseni. Spočiti, zdravi in polni novih idej.
Naj vas v novem šolskem letu prav vsak dan v šolske ure pospremi šolski zvonec.
Nasvidenje.
 Maribor, 24. 6. 2021                                                                                                                                Ravnateljica: Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Spoštovani starši.

Pripravili smo seznam učnih gradiv in potrebščin za novo šolsko leto 2021/2022 po posameznih razredih.

Kot vsako leto je omogočena brezplačna izposoja učenikov iz učbeniškega sklada.

V primeru, da ne bi želeli več prejemati učbenikov iz sklada, nam to sporočite z odjavnico.

Učbenike skrbno ovijte, da poskrbimo za dobro ohranjenost gradiva za naslednje generacije.

Ob koncu šolskega leta jih učenci vrnejo nepoškodovane šoli.

Če bo kakšen učbenik poškodovan ali izgubljen, bo potrebno plačati odškodnino (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, 12. člen).

 Morebitna pomoč pri nakupu potrebščin preko šolskega sklada se lahko uveljavi z oddajo vloge za subvencijo pri nakupu delovnih zvezkov. Vlogo lahko oddate v tajništvu šole do konca junija tekočega šolskega leta.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin smo posredovali knjigarnam, ki so nas za to zaprosile:

Kopija – nova

Mladinska knjiga

Go2school

Printink

Skrbnica učbeniškega sklada:

Tanja Gojčič

Prilagodi izgled strani
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange